Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Wystawa Unia Lubelska 1569

pon., 12/08/2019 - 15:24

Wystawa Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków "Unia Lubelska 1569" powstała z inicjatywy Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) i jest poświęcona stosunkom polsko-litewskim, okolicznościom zawarcia Unii Lubelskiej oraz jej historycznemu znaczeniu. Wystawa z jednej strony wpisuje się w uroczyste obchody roku jubileuszowego 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, z drugiej natomiast służy promocji Znaku Dziedzictwa Europejskiego, którym zostało uhonorowane miasto Lublin jako miejsce podpisania unii polsko-litewskiej, uznawanej przez wielu historyków za wielowymiarowe wydarzenie, które na wiele lat określiło porządek polityczny i społeczny naszej części Europy. Powołana do życia w 1569 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów stanowiła rzadką w dziejach, udaną próbę zbudowania trwałego ładu w relacjach pomiędzy przedstawicielami różnych nacji, kultur i religii. Miasto Lublin jako miejsce podpisania Unii Lubelskiej jest symbolem europejskich idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz dialogu kultur. Znakiem Dziedzictwa Europejskiego są wyróżniane miasta i miejsca posiadające symboliczne znaczenie dla historii kształtowania się wspólnoty europejskiej. Wystawa była dotychczas prezentowana w hallu Ratusza oraz hotelu Mercure Lublin Centrum (dawny hotel Unia).